Đồng chí Đào Oanh Oanh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện Thanh Oai trực tiếp truyền đạt chuyên đề 2024

Hội nghị: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao Kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của Cán bộ, Đảng viên

 •   14/05/2024 02:32:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2024 tại hội trường UBND xã Thanh Cao đã diễn ra Hội nghị: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao Kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của Cán bộ, Đảng viên. Về dự hội nghị là các đồng chí Đảng viên trong các chi bộ trực thuộc Đảng Ủy xã Thanh Cao, các đồng chí cán bộ ,công chức xã không phải là Đảng viên đã có mặt đông đủ. Hội nghị do đồng chí Đào Oanh Oanh - Phó Ban Tuyên giáo Huyện Thanh Oai trực tiếp truyền đạt.
Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới

 •   17/01/2024 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ vào Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng Nguyễn Thị Mai Hiên. Được sự quan tâm của các cấp bộ Đảng, cấp chi uỷ chi bộ, sự giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong toàn chi bộ. Hôm nay, ngày 17 tháng 01 năm 2024 chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Mai Hiên theo Quyết định số 1453-QĐ/HU ngày 21/12/2023 của Huyện uỷ Thanh Oai. Về dự và chỉ đạo với buổi Lễ kết nạp Đảng viên ngày hôm nay có đ/c: Lê Thị Thu Phương - ĐU viên, phụ trách chi bộ Tiểu học - Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Cao. Đ/c: Nguyễn Thị Mai - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đ/c Đảng viên thuộc Chi bộ Trường Tiểu học
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 24 - CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban thường vụ thành uỷ

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 24 - CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban thường vụ thành uỷ

 •   18/09/2023 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 637
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, ngày 18/8/2023 tại hội trường UBND xã Thanh Cao Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Thanh Oai Lê Văn Ân đã trực tiếp báo cáo chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7/8/2023 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố đến toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã Thanh Cao.Đây cũng là công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và trách nhiệm chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao sinh hoạt chuyên đề

 •   30/08/2023 03:52:00 PM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay ngày 30/8/2023 Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Buổi sinh hoạt nhằm mục đích cung cấp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.Từ đó thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này.Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Bồi dưỡng chính trị Hè năm 2023

Bồi dưỡng chính trị Hè năm 2023

 •   23/08/2023 02:26:00 PM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0
Sáng 22/8/2023, Huyện uỷ Thanh Oai đã tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hệ thống giáo dục trên địa bàn huyện. Các học viên được các báo cáo viên trình bày, trao đổi một số chuyên đề chính: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay; dự báo tình hình và một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành. Tình hình thế giới, trong nước, huyện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023. Sau đây là một số hình ảnh tại buổi học trực tuyến tại Trường TH Thanh Cao
Tập huấn Công tác Đảng dành cho các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

Tập huấn Công tác Đảng dành cho các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở

 •   22/03/2023 09:25:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 3 năm 2023 Huyện ủy Thanh Oai phối hợp với Trung Tâm Chính trị Huyện Huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị Tập huấn Công tác Đảng dành cho các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trên địa bàn Huyện Thanh Oai. Tại hội nghị tập huấn, học viên được giới thiệu các chuyên đề về: Nghiệp vụ công tác Đảng tại chi bộ; nâng cao chất lượng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, Công tác tư tưởng trong Chi bộ; Câu chuyện Quốc tế.....Qua lớp tập huấn, các bí thư chi bộ cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Oai có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng ở chi bộ, địa phương, đơn vị mình.
Hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

Hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII

 •   14/02/2023 03:17:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay, ngày 14/02/2023 tại Hội trường UBND xã Thanh Cao đã diễn ra Hội nghị quán triệt nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XIII với sự tham dự của toàn bộ Đảng viên trong Đảng ủy xã Thanh Cao. Nội dung của Hội nghị do Báo cáo viên: Nguyễn Quán Phú - BCV Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt.
Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2022 phát động phong trào thi đua năm 2023

Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2022 phát động phong trào thi đua năm 2023

 •   10/01/2023 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay tại UBND xã Thanh Cao diễn ra Hội nghị tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2022 phát động phong trào thi đua năm 2023.
Tại hội nghị Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao vinh dự được Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Cao tặng giấy khen Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Cũng trong buổi sáng nay thầy giáo: Quách Trường Giang; cô giáo: Nguyễn Thị Ngọc Hoa và cô; Trương Thị Ánh được nhận giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 do Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Cao trao tặng xin được chúc mừng thành công của Chi bộ nhà trường và thành tích của các thầy cô giáo
Đ/c: Nguyễn Thị Mai - Bí thư chi bộ TH công bố Quyết định kết nạp Đảng viên của Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Oai đối với đ/c Nguyễn Thị Huệ

Lễ kết nạp Đảng viên mới

 •   11/11/2022 10:30:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay ngày 11/11/2022 Chi bộ Trường TH Thanh Cao làm lễ Kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Huệ đây là một sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với cá nhân đ/c Nguyễn Thị Huệ cũng như đối với Chi bộ trường TH Thanh Cao. Xin chúc mừng cô giáo trẻ Nguyễn Thị Huệ và tập thể Chi bộ trường Tiểu học.
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   26/08/2022 10:19:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay ngày 26/8/2022 tại hội trường UBND xã Thanh Cao diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Với sự tham dự của toàn thể các Đảng viên trong Đảng bộ xã thanh Cao.
Đ/c Đinh Hữu Bình - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị Bồi dưỡng công tác Đảng

 •   19/08/2022 08:36:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Hôm qua, ngày 18/8/2022 tại Hội trường UBND Huyện Thanh Cao diễn ra Hội nghị Bồi dưỡng công tác Đảng do Huyện ủy tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cho Ban chi ủy tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ hai xã Thanh Cao và Cao Viên.
Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao nhiệm kỳ 2022-2025

 •   18/06/2022 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 189
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay ngày 18/6/2022 chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 về dự đại hội có đ/c Nguyễn Thị Nguyệt - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Thanh Cao; Đ/c Lê Thị Thu Phương - Chi ủy viên phụ trách chi bộ Tiểu học và 26 đ/c Đảng viên trong chi bộ nhà trường có mặt đông đủ. Qua một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng điều lệ Đảng Đại hội đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra ban chi Ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó đ/c Nguyễn Thị Mai - giữ chức danh Bí thư chi bộ; Đ/c Lê Quốc Bảo giữ chức danh - Phó bí thư chi bộ và đ/c Lê Thị Thuận Quỳnh giữ chức danh - Chi ủy viên. Đây là thành công bước đầu của Trường Tiểu học Thanh Cao mở ra một năm học mới thuận lợi may mắn và thành công.
Đ/c Lê Văn Ân - UVBTU, trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, GĐ TTCT huyện trực tiếp tuyên truyền

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   01/04/2022 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 766
 •   Phản hồi: 0
Hôm qua ngày 31/12/2022 tại Hội trường UBND xã Thanh Cao diễn ra Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Về dự hội nghị là tất cả Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Thanh Cao, các đ/c cán bộ công chức xã không phải là Đảng viên. Hội nghị diễn ra trong không khí trang nghiêm và tuân thủ thực hiện nghiêm túc 5K trong phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Bài dự thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ Huyện Thanh Oai (1945 - 2020)

 •   28/12/2021 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 507
 •   Phản hồi: 0
Chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Oai gặt hái được là sự tiếp nối truyền thống yêu nước, ý trí tự lực, tự cường, đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, vững bước đi lên, khẳng định bản lĩnh vững vàng trước gian khó và khả năng vươn lên bằng nội lực của chính mình trong sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước.
Đ/c Nguyễn Thị Mai - Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng nhà trường thông qua bản kiểm điểm của Chi bộ Trường Tiểu học

Kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2021

 •   27/11/2021 08:12:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2021 Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Cao tổ chức họp Kiểm điểm Đảng viên năm 2021 tại tầng 3 Phòng họp hội đồng trường. Về dự họp có đ/c: Lê Thị Thu Phương - Đảng ủy viên phụ trách chi bộ TH Thanh Cao và 24 đảng viên có mặt đông đủ.
Chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh 2021

Chuyên đề học tập tư tưởng đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh 2021

 •   11/11/2021 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa với chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” .
Đ/c Phạm Thanh Học - Giảng viên ban tuyên giáo Thành uỷ trực tiếp giảng dạy

Trường Tiểu học Thanh Cao tham gia học chính trị hè năm 2021

 •   16/09/2021 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/9/2021 Ban tuyên giáo Huyện uỷ tổ chức học chính trị hè năm 2021 cho CB; GV; NV cả ba cấp học trong toàn Huyện Thanh Oai. Đây là buổi học chính trị qua Zoom đặc biệt nhất được diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn phức tạp và diễn biến khó lường. Trong đó mỗi trường các đ/c BGH đơn vị trực tiếp tham dự và sẽ phát lại sang 1 phòng Zoom thứ cấp để đơn vị mình học tập.
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

 •   31/07/2021 05:45:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
TCCS - Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”(1). Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.
Vun đắp ước mơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây